język polski       język niemiecki                              


Ponad mnogie wasze uroki, Ty, Poezjo, i Ty, Wymowo!
Pozostanie jeden - wysoki:
Odpowiednie rzeczy dać - słowo!
                     C. K. Norwid