Zbiorek twórczości szkolnej, rocznik 2010 / 2011, nazwany "Szkolny Zeszyt Wydawniczy", zawiera teksty uczniów i współpracują- cych z nimi nauczycieli. Publikacja drukiem ukazała sie we wrzesniu 2011 roku i jest wydaniem dwujęzycznym, polsko niemieckim. W takiej też formie umieszczone zostały tu wiersze pochodzące z tego pierwszego zeszytu wydawniczego.

       Prezentujemy w nim twórczość uczniów uczestniczących w warszta- tach literackich, prowadzonych w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka", przez polonistę i poetę - Adriana Szarego, a także kilka jego wierszy. Ponadto zamieszczamy - w tym wydawnictwie - twórczość uczniów, biorących udział w międzynarodowym konkursie" LYRIX", organizowanym przez niemieckie radio. Ich wiersze tłumaczone są i kie- rowane do redakcji radia, przez germanistę - Adama Michalczyka, który jest również autorem, zawartej w niniejszym zbiorze, jednoaktówki.

       Co wspólnego ma z tym zbiorkiem Witold Gombrowicz? To pewien nasz skrót myślowy. "Gombrowicz", rozumiany jest tu jako wspaniałe miejsce - Muzeum Witolda Gombrowicza, we Wsoli, gdzie uczniowie - uczestnicy warsztatów literackich i laureaci "LYIRIX-u", podsumowali konkurs.

        Do wyjaśnienia została ostatnia część tytułu: "Café Sperl". Chodzi o kawiarnię, która ma siedzibę w Wiedniu i należy do grupy znanych kawiarni o wieloletniej tradycji, w której drzemie historia, sięgająca nawet XVIII wieku.
        Historia tej właśnie kawiarni i okresu historyczno literackiego z nią związanego, były tematem projektu, opracowanego przez autora zeszytu. Materiał ten stanowił scenariusz spotkania w Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli.

Miłej lektury życzą Autorzy