język polski Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) została powo- łana do życia przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, wraz z Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Od tej pory finansowo i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie spotkania m.in. szkół, harcerzy, młodzieżowych chórów czy inicjatyw ekologicznych, które chcą poznać swoich rówieśników po drugiej stronie Odry. Ponad 2 miliony młodych Polaków i Niemców spotkało się od czasu utworzenia PNWM. Każdego roku organizacja dofinansowuje ok. 3000 projektów.

www.pnwm.org