Adam Michalczyk
Adam Michalczyk - germanista, tłumacz tekstów technicznych, nauczyciel języka niemieckiego. Zaintereswania literackie realizowane w pracy z ucz- niami, czego efektem jest prawie trzyletni kontakt z Lyrix, projekty spotkań z poezją uczniów pod nazwą "Kawiarnia wiedeńska" oraz projekt amatorskiego teatru uczniowskiego. Z uczniami realizuje spektakle w języ- ku niemieckim w oparciu o teksty własnego autorstwa. Oprócz prezento- wanej jednoaktówki wydany drukiem dramat "Sen Oskara".

Jednoaktówka "Intermedium z Mozartem w tle"
- do pobrania poniżej jako pliki PDF w wersji polskiej i niemieckiej. Jedna z możliwości realizacji spektaklu pokazana jest w zakładce "Wydarzyło się". Można kierować się tym rozwiązaniem lub spró- bować realizować sugestie autora podane w tekście, co jednak nie będzie chyba łatwe. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.
Życzę przyjemnej zabawy.

Intermedium z Mozartem w tle
Do pobrania - wersja polska


Intermedium z Mozartem w tle
Do pobrania - wersja niemiecka