SCM 'Arka' Stowarzyszenie Centrum Młodzie- ży "Arka" powstało 22.02.2002 roku. Prowadzi szeroko rozumianą działalność społeczną, edukacyjno-wychowawczą i kulturalną na rzecz dzieci, młodzieży, studentów oraz społeczności lokalnej. Organizuje konkursy grantowe dla grup formalnych i nieformalnych, koordynuje pracę Centrum Młodzieżowego Wolonta- riatu, działającego przy "Arce". Ponadto niesie pomoc psychologiczno - pedagogiczną, rozwija zainteresowania i organizuje czas wolny młodzieży. Biuro SCM "Arka":
ul. B. Chrobrego 7/9
26-600 Radom
tel. (0-48) 360-69-51
czynne: od pon. do pt. w godz. 13:00 do 20:00
26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2
Tel. 0 604 472 209
e-mail: scmarka@poczta.fm


www.arka.radom.pl