Adrian Szary - poeta        Adrian Szary - polonista, poeta, prozaik, instruktor warsztatów literackich w "Arce". Autor książek poetyckich: "Wianek z myśli" (Radom 2007) oraz "CV"(Radom 2011); zbioru bajek: "Szarówki, czyli bajki do czytania o zmierzchu" (Radom 2009); opowiadań: "Pierwodruki i przedruki. Opowiadania o wierze, nadziei, miłości i rodzinie" (Radom 2010) oraz redaktor antologii: "Puzzle pamięci" (Radom 2008),    "Nowa  Teoria  Literatury  Użytkowej"  (Radom 2009) i "Na szarym początku..." (Radom 2010/2011), stanowiących pokłosie, prowadzonych przez niego, spotkań warsztatowych i organizowanych konkursów literackich.

www.adrianszary.art.pl