WELTSCHMERZ
Wiesławowi Cieślikowi

Polonista
wchodzi
do sali

rozgląda się
uśmiecha
siada za katedrą

zakłada
okulary
otwiera dziennik

pyta na czym
skończyliśmy
ostatnią lekcję

prosi z książką
do tablicy
czytajmy powolutku

Horacego
Morsztyna
Goethego

interpretujmy
zapiszmy
weltschmerz

dni
tygodnie
lata

stopnie piątki
świadectwo
dojrzałości

kwitną
kasztany życie
szkoły

Nagle u polonisty
problemy z biologią
trudne lekcje chemii

okrutne zajęcia
matematyki
liczenie

godziny
minuty
sekundy

straszna
historia polonista
odchodzi

okazała
Katedra stopnie
nekropolii

świadectwo
opadają kasztany
dojrzałość

piątki czwartki
środy szkoła
życia

weltschmerz

WELTSCHMERZ
Wiesław Cieślik gewidmet

Der Polonist
kommt
in den Saal ein

sieht sich herum
lächelt
setzt sich am Lehrerpult

setzt
Brille auf
macht das Klassenbuch auf

fragt wo wir denn
letztens
aufgehört haben

bittet an die Tafel
mitm Buch
lesen wir, langsam

Horaz
Morsztyn
Goethe

deuten wir aus,
schreiben wir auf
Weltschmerz

Tage
Wochen
Jahre

Zensuren
Einen
Reifezeugnis

Kastanienbäume
blühen, das Leben
der Schule

Plötzlich bei dem Polonisten
Probleme mit der Biologie
schwere Chemie-Stunden

grausame Aufgaben
in Mathe
das Rechnen

Stunden
Minuten
Sekunden

schrekliche Geschichte
der Polonist
geht dahin

prachtvoller
Lehrerpult, Zensuren
Nekropolle

das Zeugnis
Kastanien fallen
Maturität

Freitage Donnerstage
Mittwoche die Schule
des Lebens

Weltschmerz