Poeta

inspirowane twórczością Czesława Miłosza

I
Kiedy się rodzi poeta
niebo wzbiera błękitem,
ziemia pęcznieje zielenią,
ptaki zyskują
mowę.

II
A gdy dorasta poeta
ojciec objaśnia niebo
i ziemię i mowę ptaków.
Resztę opowiem - mówi
innym razem...

III
Kiedy dojrzały artysta
patrzy na Campo di Fiori
bez nieba, ziemi, ptaków.
Niczego mu nie żal -
tak, jak porcelany.

IV
A gdy umiera poeta
niebo traci błękit,
ziemia gubi zieleń,
ptaki swoją
mowę.

V
Śmierć to prywatny
koniec świata - innego końca
świata nie będzie. Poeta umrze.
Narodzi się nowy. Niebo zyska
błękit, ziemia swoją zieleń,
Mowa wróci ptakom.

Der Dichter

inspiriert mit der Schriftstellerei von Czesław Miłosz

I
Wenn der Poet zur Welt kommt,
erfüllt der Himmel mit Blau,
quellt die Erde mit Grün auf.
Die Vögel gewinnen
ihre Sprache

II
Und wenn der Poet aufwächst,
klärt ihm der Vater den Himmel
und die Erde, und die Sprache der Vögel auf.
Den Rest erzähle ich - sagt er -
andersmal...

III
Wenn der erfahrene Poet
auf Campo di Fiori
ohne Himmel, Erde, Vögel schaut,
Beneidet nichts so stark -
wie das Porzelan.

IV
Wenn der Poet stirbt,
verliert der Himmel ds Blau,
die Erde das Grün.
Die Vögel verlieren
ihre Sprache.

V
Der Tod bedeutet das private Ende
von Erdendasein - ein anderes
Ende wird es nicht geben. Der Poet wird sterben.
Ein anderer kommt zur Welt. Der Himmel
bekommt Blau, die Erde ihr Grün.
Die Sprache kommt zu den Vögeln zurück.